پیشنهاد ویژه چاربان برای ورزشکارها

هم انـــــرژی داره، هم عضله میسـازه!

با گرانولا اسپرت، انرژی داری، سبکی و آماده ورزش 😉

گـــــرانـولا اسپرت بــــــاکســی

ارزش غذایی در هر وعده ۳۰ گرمی ۱۱۸ کیلوکالری
وزن خالص: 250 گرم
ترکیبات: جو دوسر، عسل طبیعی، خرما، کره، روغن کنجد
خواص : تامین انرژی , بهبود ترمیم عضلات , بهبود عملکرد ورزشی , تنظیم وزن ورزشکاران ,حفظ آب و الکترولیت ها

قیمت: 143000 تومان 104000 تومان

گـــــرانـولا اسپرت شیشه ای

ارزش غذایی در هر وعده ۳۰ گرمی ۱۱۸ کیلوکالری
وزن خالص: ۴۰۰ گرم
ترکیبات: جو دوسر، عسل طبیعی، خرما، کره، روغن کنجد
خواص : تامین انرژی , بهبود ترمیم عضلات , بهبود عملکرد ورزشی , تنظیم وزن ورزشکاران ,حفظ آب و الکترولیت ها

قیمت: 230000تومان 191000 تومان