سلام

سفارش‌های تهران

ما سفارش‌های شما را ظرف 48 ساعت به دست‌تان می‌رسانیم.

البته سفارش‌هایی که ظهر چهارشنبه تا جمعه شب گذاشته می‌شوند روز یکشنبه تحویل داده خواهند شد.

سفارش‌های خارج از تهران

ما برای ارسال سفارش‌های خارج از تهران، از سرویس پست جمهوری اسلامی استفاده می‌کنیم.

سرویس برداشت مرسوله از دفتر ما توسط پست روزهای یکشنبه و چهارشنبه انجام ‌می‌شود و ظرف سه تا پنج روز کاری به دست شما می‌رسد.