زمان تحویل

سفارش‌های تهران

ساعات کاری تیم ارسال ما هر روز از ساعت ۹ الی ۱۴ است که سفارش‌های روز قبل را که تا ساعت ۱۴ ثبت شده باشند تحویل می‌دهند.

به طور مثال اگر شنبه صبح سفارش خود را ثبت کنید، یک شنبه سفارش خود را دریافت خواهید کرد. و اگر شنبه ساعت ۱۵ سفارش خود را ثبت کنید، سفارش خود را دوشنبه تحویل خواهید گرفت.

سفارش‌هایی که پنج‌شنبه و جمعه ثبت می‌شوند هم بین ساعت 13 الی 17 شنبه تحویل داده خواهند شد.

سفارش‌های خارج از تهران

تمامی سفارش‌های خارج از تهران با استفاده از سرویس پستی تیپاکس ارسال می‌شوند و حدودا ظرف سه روز کاری به مقصد می‌رسند.